​Videoløsninger

Videoløsninger for alle tenkelige behov – fra det enkle til mest avanserte

Videokonferanse-løsninger har vært på markedet i mange år, men det er først de siste årene brukervennligheten og kvaliteten er blitt god nok til at det er blitt utbredt og kan benyttes i enhver organisasjon. Dagens teknologi gjør det mulig å gjennomføre møter med deltakere som sitter i møterom med videorom løsninger, deltakere med installerte videoklienter, samt deltakere som kun benytter sin webleser som videoklient. Dette gir medarbeidere eller samarbeidspartnere muligheten til effektiv kommunikasjon uavhengig av hvor de fysisk befinner seg.

Videoløsninger som er tilpasset dine mål og behov
For at et slikt møteromsystem skal gi vellykkede resultater er det flere forhold man må ta hensyn til. Det er viktig å velge en videoløsning som er best mulig tilpasset dine mål og behov. Dette vil både styre hvilket utstyr som kreves og utformingen av en optimal romløsning for din organisasjon. Vi i Intelecom vil med vår erfaring og kompetanse kunne bistå din organisasjon med design og leveranse av komplette videoløsninger. Vi har videoløsninger som dekker alle tenkelige behov, fra enkle opplegg for kontorplasser til komplekse systemer for store møterom. Videoløsningene kan være kundeplasserte, skybaserte eller en kombinasjon av disse.

En stor utfordring de senere årene har vært de ulike produsentens proprietære standarder for samhandling, noe som har satt sine begrensninger i forhold til samhandling på tvers av ulike løsninger. Intelecom gir deg som kunde mulighet til kommunisere på tvers av disse standardene. Våre løsninger bringer mennesker sammen på tvers av lokasjon, enheter og teknologiplattformer. For organisasjoner som har implementert slike løsninger er det like naturlig å kalle inn til videokonferanse som en tradisjonell telefonkonferanse, med alle fordeler den visuelle dimensjonen gir kommunikasjonen mellom mennesker.

Dra fordel av Intelecoms ekspertise og erfaring
Som en av de største aktørene innenfor samhandling i Norden har Intelecom opparbeidet seg en stor kundeportefølje innenfor videoløsninger. Våre kunder dekker blant annet transport & reiseliv, energi, olje & gass og det offentlige. Intelecom har med sin brede kompetanse og fartstid i samhandlingstjenester knyttet seg til sterke aktører innenfor utstyr og tjenesteleveranse av videoløsninger. Vi leverer alt fra personlig videosystemer til store romløsninger og bidrar til å tilpasse de individuelle behov for å få en optimal brukeropplevelse av den komplette løsningen.

En typisk videoløsning fra Intelecom starter med en behovsanalyse, før man går i gang med en eventuell utforming i rom, slik at løsningen vil oppleves optimal. Ved større prosjekter vil en erfaren prosjektleder koordinere og gjennomføre prosjektet i samarbeid med deg som kunde, i tillegg til våre dyktige teknikere og eventuelt andre nødvendige håndverkere.