Sentralbord

Bedriftens kommunikasjonsknutepunkt – et sentralbord for alle kanaler

Intelecom er en ledende leverandør av sentralbord og kundesenterløsninger til det norske og internasjonale markedet. Et sentralbord er per definisjon et knutepunkt i bedriftens kommunikasjonsløsning, der forskjellige former for inngående trafikk ledes inn mot et svarsted. Hovedfunksjonen til sentralbordet er å ta imot trafikk mest mulig effektivt og lede denne videre til riktig mottaker. Denne trafikken har tradisjonelt vært telefontrafikk, men har de siste årene blitt utvidet til også å omfatte e-mail, SMS, chat og sosiale medier, som Facebook, Twitter og liknende. Svarstedet har tradisjonelt vært et spesialbygd sentralbordapparat, der det sitter operatører og svarer og videresender trafikken.

Dagens løsninger er langt mer fleksible. Sentralbordfunksjonen følger nå operatøren og kan betjenes fra hvilken som helst PC, nettbrett eller smarttelefon. På godt norsk kaller vi dette «free seating», noe som også innebærer at en bedrift kan ha sentralbordoperatører sittende på ulike geografiske lokasjoner og svare den samme trafikken.

Sentralbordløsningen knyttes ofte til bedriftens ansattbase og mailløsning og kan lese tilstedestatus på de ansatte og gi riktig informasjon til innringer på direkten. En annen populær funksjon er opplesing av fravær fra den ansattes kalender direkte til innringer, hvorpå denne kan velge å bli satt over til operatøren, til talepost, mobil eller liknende.

Fordi Intelecoms sentralbordløsninger er teknologiuavhengige kan de knyttes til ulike typer telefoniløsninger fra ulike produsenter – gjerne i én og samme løsning. Løsningen kan valgfritt leveres som leietjeneste eller plasseres i kundens datarom.

En fordelaktig løsning for deg som kunde

Intelecom arbeider kun med sanntidskommunikasjon. I dette fagfeltet ligger sentralbord, callsenter, internett-telefoni, IP-telefoni, mobiltelefoni, videokonferanse, samhandlingsløsninger, trådløse og kablede datanett samt operatørtjenester. Det gir deg den beste trygghet for at de vurderinger og anbefalinger våre konsulenter yter, gir merverdi, besparelser og lønnsomhet.

Kombinert sentralbord og kontaktsenterløsning

Sentralbord og kontaktsenter fra Intelecom kan kombineres i én og samme løsning. Dette gir deg som kunde ytterligere effektivisering og lønnsomhet da de samme medarbeiderne kan betjene både sentralbord og kontaktsenterfunksjonen. Dette er en aktuell løsning for eksempelvis servicetorget i en kommune, studenttorget ved en høgskole eller for kundesenteret hos et energiverk.