Skreddersydde løsninger for telefoni og samhandling

Dagens kommunikasjonsløsninger er i rask utvikling. Trendene er mange og mulighetene uendelige. Samtidig har du behov som er unike for deg. Det kan handle om å skape bedre samhandling mellom avdelingskontorer og mellom virksomheten og medarbeidere som er ute på reise. Kanskje har du også vurdert om BYOD (Bring Your Own Device) kan være et aktuelt og effektivt verktøy for dine medarbeidere? Intelecom har mer enn 30 års erfaring på dette området og leverer løsninger for samhandling og telefoni som ivaretar alle bedriftens krav til fleksibilitet, skalerbarhet og sikkerhet.

Intelecoms kommunikasjonsløsning, Intelecom Reach, gir bedrifter en fremtidsrettet og komplett kommunikasjons- og samhandlingsløsning. Løsningen bygger på produkter fra verdens ledende selskaper innenfor kommunikasjon og samhandling. Intelecom Reach kombinerer kommunikasjons-, samarbeids, delings-, multitaskings- og multimedieopplevelsen med mobilitet for bedriftens ansatte. Gjennom en kompromissløs løsning kan bedriftens ansatte kommunisere og samhandle med omverdenen når som helst, hvor som helst og med hvilken som helst enhet.

Videokonferansløsninger har vært på markedet i mange år, men det er de siste årene brukervennligheten og kvaliteten er blitt god nok til at det er blitt utbredt og kan benyttes i enhver organisasjon. Dagens teknologi gjør det mulig å gjennomføre møter med deltagere som sitter i møterom med videoromløsninger, deltagere med installerte videoklienter, samt deltagere som kun benytter sin webleser som videoklient. Dette gir medarbeidere eller samarbeidspartnere muligheten til effektiv kommunikasjon uavhengig av hvor de fysisk befinner seg.

Intelecom er en ledende leverandør av sentralbord og kundesenterløsninger til det norske og internasjonale markedet. Fordi Intelecoms sentralbordløsninger er teknologiuavhengige kan de knyttes til ulike typer telefoniløsninger fra ulike produsenter – gjerne i én og samme løsning. Løsningen kan valgfritt leveres som leietjeneste eller plasseres i kundens datarom.

Med mer en 30 års erfaring i å levere stabile og driftssikre telefoniløsninger kan Intelecom tilby fremtidsrettede telefoniløsninger som Sky tjenester eller som kundeplasserte løsninger. Med vår kompetanse kan vi designe den beste løsningen for hver enkelt kunde ut i fra kundens behov og ønsker.

Der kontaktsenteret skal være tett integrert med telefoniløsningen og interne systemer hvor man ikke ønsker at viktige data skal komme utenfor sitt eget sikre nettverk er en av Intelecom løsninger for kundeplasserte kontaktsenter svaret. Hvis man derimot ikke er avhengig av dette, kan et skybasert kontaktsenter være løsningen. Fra de minste og enkleste løsningen til de store og mest avanserte kontaktsenterne. Vi har levert kundeplasserte løsninger for kontaktsentere for alt fra 10 til 20 000 agenter.

Intelecom har mer enn 30 års erfaring med å levere samhandlingsløsninger som ivaretar bedriftens krav til fleksibilitet, skalebarhet og sikkerhet. Samhandlingsklienten er tilgjengelig på forskjellige utstyr og plattformer – PC, Mac, håndholdte smartbrett og mobiler. Løsningen gir deg en umiddelbar status på om kollegaer er tilgjengelig for samtale.