Radiomåling

Norges beste kompetanse på radiomålinger finner du hos oss

Intelecom har utført radiomålinger for DECT og WLAN helt siden teknologien ble kommersielt tatt i bruk. Vår erfaring og høye kompetanse på området sikrer de rette forholdene for en optimal løsning, både med tanke på kapasitetsutnyttelse og kvalitet.

Design av trådløse nettverk krever nøye planlegging, og det innbefatter fysisk plassering av radiosendere (aksesspunkter). De beste og mest avanserte trådløse nettverksløsninger vil feile hvis dette ikke gjøres korrekt.

Vi har radiomåling, teoretisk og/eller praktisk, som en obligatorisk del av våre løsninger – da både sannsynligheten for og konsekvensen av å gjøre feil er stor. For nybygg/rehabiliteringsprosjekter er kostnadene forbundet med å flytte og kable om i etterkant gjerne større per punkt enn den opprinnelige investeringen!