Offshore LTE/4G

Offshore LTE/4G – en god kommunikasjonsløsning for rigger og fartøy

Intelecom leverer en fullt administrert ende-til-ende LTE-basert kommunikasjonsløsning for rigger og fartøy i Nordsjøen. Intelecom tilbyr en LTE 4G basert kommunikasjonsløsning med fokus på – dekning, tilgjengelighet, sikkerhet, fleksibilitet og kostnadsbevissthet.

Løsningsoversikt:

  • En løsning basert på en nettverksinfrastruktur og teknologi, som har vist seg å gi tjenester av høy kvalitet selv under røffe værforhold
  • Fleksibilitet i form av justeringer i henhold til løpende forretningsmessige endringer og behov
  • En robust løsning bygget på en redundant nettverksinfrastruktur med et bredt spekter av verdiøkende tjenester
  • Dekning i henhold til kundens krav på tvers av kundens behov. Intelecom har montert en fullt administrert løsning som inkluderer en totalpakke med ende-til-ende-eierskap – fra spesifikasjon, prosjektledelse, dokumentasjon og teknisk tegning til montering og pakking/ bevaring, igangkjøring, service og kontoradministrasjon, levering, support og vedlikehold.