​Offshore Consultants (IOC)

Intelecom Offshore Consultants tar oppdrag i nære og fjerne farvann

Intelecom Offshore Consultants AS (IOC) endret navn fra Offshore Telecom i 2014 og er en del av Intelecom Group. IOC har levert konsulenttjenester siden 2007 på norsk sokkel.

Våre konsulenter og installatører har kompetanse fra globale og komplekse prosjekter, samt mange års erfaring med både offshore og onshore telekommunikasjon. Vår portefølje består av erfarne feltinstallatører, feltingeniører, senior ingeniører og prosjektledere med godt renommé i markedet. Våre faste konsulenter er fulltidsansatte, noe som resulterer i pålitelige og stabile konsulenttjenester.

Vi har montører som kan gå på rotasjon både offshore og på land. Montørene våre er fleksible i forhold til å reise og har lang erfaring innen flere fagfelt, så ta kontakt med oss om forskjellige typer installasjonsarbeid.

Vi oppdaterer oss stadig på mulige kandidater for ansettelse eller videreformidling. Er du selv en aktuell kandidat eller selvstendig konsulent så send din CV til ioc@intele.com slik at vi kan ta kontakt når vi får henvendelse om et passende oppdrag. Vi videresender ingen CV til oppdrag uten at dette først er avklart med deg.

Ekomnett-Autorisasjon