En helhetlig løsning på tvers av tjenester og systemer

Veksten av omsorgstrengende krever trygge løsninger som skal sikre omsorg på brukers vilkår. Målsettingen er å øke livskvalitet for den enkelte i institusjoner, omsorgsboliger og i det private hjem og legge til rette for en mer oversiktlig, fleksibel og effektiv arbeidshverdag for alle varme hender. Intelecom Omsorg er plattformen som knytter sammen eksisterende og kommende teknologier ute hos brukerne og gir en helhetlig oversikt for tjenesteyterne.

Velferdsteknologi fra brukers perspektiv

Intelecom sine løsninger for velferdsteknologi setter bruker i sentrum, enten du er omsorgstrengende, omsorgsmedarbeider, frivillig eller pårørende.

Intelecom Omsorg – Plattform for Velferdsteknologi

Intelecom Omsorg er en åpen, fleksibel og sikker løsning som kan skaleres etter behov. Den gir en visuell og enkel oversikt for brukere, for en effektiv og god håndtering av hendelser på tvers av ulike tjenesteforløp.

Noen av våre partnere...

Kontakt oss om du ønsker å vite mer om våre løsninger