Personvernerklæring

Intelecom er forpliktet til å beskytte personvernet til våre besøkende på nettstedet; denne policyen beskriver hvordan vi vil behandle din personlige informasjon.

Vi behandler personopplysninger i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning:

1. Hvilken informasjon samler vi inn?

Vi kan samle inn, lagre og bruke følgende informasjon:

i. Personopplysninger, dvs. opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson, for eksempel navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse og andre personopplysninger, som gis av bruker. Opplysningene innhentes med det formål å svare på dine henvendelser, forbedre våre tjenester og innhold på vår webside, gi deg tips, informasjon om produktnyheter og oppdateringer, varsle deg om nye produkter og tjenester fra Intelecom, be om dine synspunkter på våre produkter og tjenester, samt for våre egne interne formål. Behandling av personopplysninger forutsetter samtykke fra deg, gitt etter forespørsel fra oss og/eller ved at du frivillig sender informasjonen til oss via dette nettstedet.

ii. Opplysninger som samles inn gjennom bruk av tjenestene. Med dette siktes det til ikke-personlig informasjon som samles inn gjennom datasporing ved bruk av cookies, for eksempel det totale antall besøk på våre nettsider, antall besøkende på hver side av våre nettsider og domenenavn fra våre besøkendes nettleverandør. Vi bruker denne informasjonen til å forstå hvordan våre besøkende bruker våre nettsteder, slik at vi kan forbedre dem og de tjenestene vi tilbyr. Ingen personlig identifiserbar informasjon er beskrevet i denne prosessen.

2. Cookies

En cookie består av informasjon som sendes fra en web-server til en nettleser, og lagres i nettleseren. Din nettleser sender automatisk opplysninger til intelecom.no sine servere hver gang du ber om å få vist en side. Dette gjelder for eksempel opplysninger om hvilken nettleser og -versjon du bruker og din internettadresse (ip-adresse). For hver side som vises, lagres i tillegg opplysninger om dato og tid, hvilken side du kom fra, hvilken side du er på osv. Ingen av disse opplysningene blir brukt til å identifisere enkeltpersoner. Intelecom bruker disse opplysningene til å generere en samlet statistikk som blant annet viser hvordan brukeren fant vår hjemmeside.

For å få tilgang til denne informasjonen, bruker vi følgende cookies:

i. Google Analytics. Denne cookien gir oss en mulighet til å få en bedre forståelse av hvordan brukeren anvender vårt nettsted, innholdet de er interessert i, samt hvordan de fant oss. Informasjonen vi mottar fra Google Analytics er anonym og informasjonen kommer i form av statistikk.

ii. Del dette. Denne sosiale media plug-in’en oppfordrer brukere av våre nettsider til å dele innholdet via sine sosiale nettverk. Informasjonen er anonym. Den eneste informasjonen som samles inn gjennom denne cookien er hvor mange brukere som har delt ett spesifikt blogginnlegg og hvilke sosiale nettverk som benyttes.

iii. Web-chat. Intelecom.no bruker cookies for å huske chat-vinduets posisjon og øktens ID i de situasjonene hvor brukeren navigerer seg rundt på ulike sider av nettstedet.

Ved å benytte nettjenester fra Intelecom, samtykker du i at vi kan sette cookies i din nettleser. De fleste moderne nettlesere (Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera, etc.) er innstilt på å akseptere cookies automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Vi gjør oppmerksom på at dette vil kunne føre til at våre nettjenester ikke vil fungere optimalt.

3. Videreformidling av personopplysninger

Vi kan oppgi informasjon som nevnt i erklæringens punkt 1 til våre ansatte, herunder ledere og kundebehandlere, samt leverandører eller underleverandører, i den utstrekning det er nødvendig for de formål som er angitt i denne personverns-policyen. Leverandører og underleverandører behandler personopplysninger på vegne av Intelecom, og vil kun bruke personopplysningene til de formål de er innhentet for å utføre sine oppgaver overfor Intelecom. Intelecom påser at disse oppfyller kravene til tilfredsstillende informasjonssikkerhet, se erklæringens punkt 5.

Videreformidling kan skje:

i. dersom du samtykker til det eller behandlingen er nødvendig for å gjennomføre en avtale med deg for å utføre gjøremål før en slik avtale inngås;

ii. i den grad vi er pålagt å gjøre dette etter loven;

iii.  behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav;

iv. for å ivareta en berettiget interesse, og hensynet til den registrertes personvern ikke overstiger denne interessen.

Med unntak av hva som er oppgitt i denne personverns-policyen kommer vi ikke til å oppgi dine opplysninger til tredjepart.

4. Internasjonale dataoverføringer

Informasjonen som vi samler inn kan lagres, håndteres i og overføres mellom landene Intelecom-konsernet opererer i, for å gjøre det mulig å bruke informasjonen i samsvar med disse retningslinjene for personvern. Overføringer vil kun skje til land som sikrer en forsvarlig behandling av opplysningene i tråd med personopplysningsloven og personopplysningsforskriften, eller der loven eller forskriften ellers åpner for slik overføring.

5. Sikkerhet for dine personopplysninger

Vi vil gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet for å forhindre tap, misbruk eller endring av din personlige informasjon. Vi lagrer all personlig informasjon du oppgir på våre sikre (passord og brannmur beskyttede) servere.

6. Endringer av personvern-policy

Personvern-policyen vil oppdateres fortløpende for til enhver tid å være i tråd med gjeldende lovgivning. Vi oppfordrer deg til å holde deg oppdatert på vår til enhver tid gjeldende personvern-policy.

7. Dine rettigheter

i. Innsyn

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18. Intelecom har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler.

Du har også rett til å få informasjon om de opplysningene om deg som vi behandler, og om hvordan vi behandler dem.

For personlig informasjon som ikke enhver har krav på, kan det stilles krav til legitimasjon i den hensikt å forvisse seg om at informasjonen ikke leveres til uvedkommende. Intelecom kan i slike situasjoner kreve en skriftlig og undertegnet begjæring om innsyn, og eventuelt en tilstrekkelig sikker identifikasjon.

Vi kan tilbakeholde slike personlige opplysninger i det omfang loven tillater det.

ii. Retting

Du har rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller unødvendige opplysninger om deg blir rettet, slettet eller supplert.

8. Tredjeparts nettsider

Nettsiden vår inneholder linker til andre eksterne nettsider. Vi er ikke ansvarlige for tredjepartswebsiders policy om personvern eller deres praksis.

9. Oppdatering av personlig informasjon

Kontakt oss dersom personopplysningene vi har om deg må endres eller oppdateres.

10. Kontakt oss

Har du spørsmål i forbindelse med Intelecoms bruk av personopplysninger kontakt oss via e-post: support@intele.com.