Intelecoms enhet for bransjerettede kommunikasjonstjenester – Intelecom Group – skilles ut for å møte nye kundebehov for et marked i vekst.

Det nye selskapet etableres for å møte kravene til raske endringer som drives av sluttbrukernes behov for nye, fleksible og hybride / skybaserte løsninger for sanntidskommunikasjon.

Alltid aksess med høy tilgjengelighet, evne til å levere integrerte løsninger og 24/7 monitorering og respons er i dag noe alle virksomheter har behov for. Intelecom har over mange år utviklet og levert bransjerettede løsninger for noen av Nordens mest krevende kunder som Statoil, NAV og Nordic Choice Hotels.

Nå tar selskapet steget helt ut og skiller ut et eget selskap som organiserer virksomheten i bransjevertikaler som vil drive utvikling og leveranser for våre utvalgte kundesegment innenfor; Hospitality, Welfare & Health, Public Sector, Energy, Oil & Gas og Large Enterprises. Det nye selskapet vil fokusere på Norden og Nord-Europa.

Dette vil gi kundene nye muligheter og fordeler som følge av at Intelecom kan tilby ferdige konsepter og løsninger som har bevist sin styrke innenfor en bransje. Intelecom vil fortsatt benytte seg av markedets ledende teknologileverandører og sette sammen deres løsninger med egne, bransjespesifikke løsninger for å levere et totaltilbud av kommunikasjonstjenester.

Intelecom kommer til å styrke fokuset på utvikling av sin skybaserte kommunikasjonsløsning, Intelecom REACH, og en ny versjon av Intelecom Omsorg  – en velferdsløsning som er en platform for reponshåndtering og utvikles i samarbeid med 110 Telemark. Intelcom legger også betydelige ressurser inn i å videreutvikle overvåkningsløsningen for Olje og Gass sektoren, Intelecom TMS, som nå er i ferd med å bli en bransjestandard for aktørene som opererer i Nordsjøen.

Neste steg er lanseringen av en helt ny versjon av Intelecom Access – Nettverk som en tjeneste – der Intelecom nå i april har inngått en betydelig avtale om å levere en Nordisk løsning for over 180 lokasjoner for en ekspansive og markedsledenede aktør.

Petter I. Jenssen, tidligere MD for Intelecoms system integrasjons divisjon, nå CEO for Intelecom Group kommenterer: “Vi er overbevist om at rendyrkingen av Intelecom Group kommer til å styrke vår satsing på skytjenester og hybride løsninger, samtidig som vi øker våre kapasitet for utvikling av bransjetilpassede løsninger. Intelecom Group blir et mer fokusert selskap som åpner døren til nye og spennende løsninger.”

Som en konsekvens av denne rendyrking skiller vi også ut et nytt selskap fra Intelecom-gruppen med det nye navnet Puzzel. Puzzel var tidligere kjent som Intelecom CC og selskapet er en ledende leverandør av skybaserte kontaktsentertjenester i Europa.

For å lære mer om Intelecom og vår komplette løsningsportefølje, besøk vår nye hjemmeside på www.intelecom.no

For mer informasjon, ta kontakt:

Petter Idar Jenssen
CEO
T: +47 928 97 381
E: petter.idar.jenssen@intele.com

Shahid Skar
Senior Vice President Verticals
T: +47 938 09 388
E: shahid.skar@intele.com