Intelecoms avdelinger for kontaktsenter og mobile tjenester skilles ut i eget selskap – Puzzel – for å møte nye kundebehov

Oslo 04.04.2017: Det nye selskapet etableres for å møte kravene til raske endringer som drives av sluttbrukernes behov for nye omni-kanale, fleksible og mobile løsninger for kundedialog.

Kundedialog er i dag på kundenes vilkår, og de vil ha muligheten til å kontakte bedriftene på mange ulike måter; via telefon, epost, sosiale medier, webchat m.fl. De forventer også i aller høyeste grad at bedriften kan tilby smarte betalingsløsninger og mobile kommunikasjonstjenester. Dette behovet for flerkanals kontaktsenterløsninger har Intelecom tatt på alvor, og etablerer nå Puzzel, et selskap som øker satsingen og mobiliserer med nye tjenester for kundeinteraksjoner under samme tak.

Puzzel kommer til å styrke fokuset på utvikling av sin skybaserte kontaktsenterløsning. Neste steg er lanseringen av en helt ny versjon av denne, samt lansering av Puzzel Pay, en mobil digital betalingsløsning som fungerer både med og uavhengig av kontaktsenteret. Det nye selskapet har også i sin nye drakt planer for å ekspandere sitt partnernettverk og øke sin internasjonale rekkevidde.

Børge Astrup, tidligere direktør for Intelecoms kontaktsenteravdeling, nå CEO for Puzzel kommenterer: “Med Puzzel kommer vi til å styrke vår internasjonale satsing på kontaktsentre, samtidig som vi øker våre ressurser innen forskning og utvikling. Puzzel blir et mer fokusert selskap som åpner døren til nye og spennende løsninger for kundeinteraksjon, nye partnerskap, og nye forretningsområder.”

I Norge kommer Intelecom-navnet til å leve videre med systemintegrasjonsvirksomheten og aktivitetene innen hotell, reiseliv og olje- & gass sektoren.

For å lære mer om Puzzel og deres komplette løsningsportefølje, besøk vår nye hjemmeside på www.puzzel.no

For mer informasjon, ta kontakt:

Børge Astrup
CEO Puzzel
T: +47 928 27 676
E: borge.astrup@puzzel.com

Thomas Rødseth
Vice President Product & Marketing Puzzel
T: +47 419 15 554
E: thomas.rodseth@puzzel.com